هاست ویندوزی

MW1GB

Windows Server 2016 R2

 • 70 GB پهنای باند ماهیانه
 • 1/2/3/3.5/4/4.5 نسخه دات نت
 • سرور اروپا 2016 | سرور ایران 2014 sql سرور
 • 250 مگابایت حجم بانک‌اطلاعاتی
MW200

Windows Server 2016 R2

 • 50 GB پهنای باند ماهیانه
 • 1/2/3/3.5/4/4.5 نسخه دات نت
 • سرور اروپا 2016 | سرور ایران 2014 sql سرور
 • 100 مگابایت حجم بانک‌اطلاعاتی
MW500

Windows Server 2016 R2

 • 60 GB پهنای باند ماهیانه
 • 1/2/3/3.5/4/4.5 نسخه دات نت
 • سرور اروپا 2016 | سرور ایران 2014 sql سرور
 • 250 مگابایت حجم بانک‌اطلاعاتی
MW5GB

Windows Server 2016 R2

 • 80 GB پهنای باند ماهیانه
 • 1/2/3/3.5/4/4.5 نسخه دات نت
 • سرور اروپا 2016 | سرور ایران 2014 sql سرور
 • 250 مگابایت حجم بانک‌اطلاعاتی